The Richest Bangla Singers In 2023

In this article, we'll present to you the most paid Bangla singers in 2023. Explore the most popular singers from Bangladesh. The list reveals the richest Bangla singers in 2023.

The best Bangla male singers. Popular Bangla female singers. Top Bangla bands and musicians.

Gogon Sakib

Gogon Sakib - Most Famous Singers from Bangladesh

Gogon Sakib is a well-known Bangla singer/band. In 2023, Gogon Sakib earned between $1.1M and $1.6M and ranked under number 1. Gogon Sakib has released 250 total songs.

Net Worth: $1.4M

 

Atif Ahmed Niloy

Atif Ahmed Niloy - Most Famous Singers from Bangladesh

Atif Ahmed Niloy is a famous Bangla singer/band. In 2023, Atif Ahmed Niloy has received a profit between $272.1K and $390.4K and ranked under number 2. Atif Ahmed Niloy has released 99 total songs.

Net Worth: $331.2K

 

Imran

Imran - Most Famous Singers from Bangladesh

Imran is a famous Bangla singer/band. In 2023, Imran earned between $235.9K and $338.5K and ranked under number 3. Imran has released 150 total songs.

Net Worth: $287.2K

 

Arman Alif

Arman Alif - Most Famous Singers from Bangladesh

Arman Alif is a top Bangla singer/band. In 2023, Arman Alif earned between $231.9K and $332.7K and ranked under number 4. Arman Alif has released 24 total songs.

Net Worth: $282.3K

 

Samz Vai

Samz Vai - Most Famous Singers from Bangladesh

Samz Vai is a well-known Bangla singer/band. In 2023, Samz Vai earned between $214.7K and $308.1K and ranked under number 5. Samz Vai has released 49 total songs.

Net Worth: $261.4K

 

Habib Wahid

Habib Wahid - Most Famous Singers from Bangladesh

Habib Wahid is a popular Bangla singer/band. In 2023, Habib Wahid has received a profit between $172K and $246.8K and ranked under number 6. Habib Wahid has released 93 total songs.

Net Worth: $209.4K

 

Fa Sumon

Fa Sumon - Most Famous Singers from Bangladesh

Fa Sumon is a popular Bangla singer/band. In 2023, Fa Sumon has earned an income between $167.9K and $240.9K and ranked under number 7. Fa Sumon has released 146 total songs.

Net Worth: $204.4K

 

Jisan Khan Shuvo

Jisan Khan Shuvo - Most Famous Singers from Bangladesh

Jisan Khan Shuvo is a well-known Bangla singer/band. In 2023, Jisan Khan Shuvo earned between $127.2K and $182.5K and ranked under number 8. Jisan Khan Shuvo has released 18 total songs.

Net Worth: $154.9K

 

Kazi Shuvo

Kazi Shuvo - Most Famous Singers from Bangladesh

Kazi Shuvo is a popular Bangla singer/band. In 2023, Kazi Shuvo earned between $116.5K and $167.1K and ranked under number 9. Kazi Shuvo has released 144 total songs.

Net Worth: $141.8K

 

Asif Akbar

Asif Akbar - Most Famous Singers from Bangladesh

Asif Akbar is a well-paid Bangla singer/band. In 2023, Asif Akbar earned between $84.5K and $121.3K and ranked under number 10. Asif Akbar has released 194 total songs.

Net Worth: $102.9K

 

# Singer Net Worth
1 Gogon Sakib $1.4M
2 Atif Ahmed Niloy $331.2K
3 Imran $287.2K
4 Arman Alif $282.3K
5 Samz Vai $261.4K
6 Habib Wahid $209.4K
7 Fa Sumon $204.4K
8 Jisan Khan Shuvo $154.9K
9 Kazi Shuvo $141.8K
10 Asif Akbar $102.9K
11 Shiekh Sadi $95.2K
12 Sadman Pappu $94K
13 Tanveer Evan $87.3K
14 Tasrif Khan $81.6K
15 Shakib Khan $79.4K
16 Bh Akash $74.1K
17 Baul Sukumar $69.3K
18 Nancy $69K
19 Ankur Mahamud $67.6K
20 Tanjib Sarowar $65.7K
21 Porshi $65K
22 Kona $64.2K
23 Adnan Kabir $59.4K
24 Rahul Dutta $57.7K
25 Muza $55.8K
26 Minar $55K
27 Taposh Iqbal $52.3K
28 Fazlur Rahman Babu $50.4K
29 Monir Khan $40.9K
30 Promit, Sweety $40.8K
31 Shohag $39.4K
32 Tahsan $37.9K
33 Hridoy Khan $36.6K
34 Syed Rajon & Bristy $35.9K
35 Asif $35.7K
36 Ayub Bachchu $35.3K
37 Kishore Palash $34.8K
38 Andrew Kishore $33.2K
39 Arfin Rumey $32.6K
40 Milon $32K
41 Reshad & Ruma $31.2K
42 Shunno $30.2K
43 Sukumar Baul $30K
44 Syed Shahid $27.9K
45 Akassh $26.9K
46 Robiul Islam Robi $25.6K
47 Iqbal Hj $25.6K
48 Charpoka Band $24.1K
49 Faisal Bin Asik $23.7K
50 Imran Hossen Emu $22.9K
51 Minar Rahman $22.6K
52 Kishor Palash $21.8K
53 Arindom $21.7K
54 Moyuri $21.6K
55 Munia Moon $21.2K
56 Aly Hasan $21K
57 Reshma $20.9K
58 Mahiya Mahi $20.6K
59 Noble Man $20.4K
60 Kona & Imran $20.2K
61 Protik Hasan $19.8K
62 Laila $18.7K
63 Nusraat Faria $18.5K
64 Tahsan Khan $18.3K
65 Suraiya Akter Saifa $17.5K
66 Subir Nondi $17.3K
67 Israt Jahan Jui $16.3K
68 Band Ghuri $16.1K
69 Salma $15.4K
70 Pritom Hasan $15.3K
71 Alvi Rujan $14.5K
72 Imran Mahmudul $13.8K
73 Mila $13.5K
74 Tabib Mahmud $12.8K
75 Debolinaa Nandy $12.7K
76 Oishi Fatema $12.6K
77 Fahim Islam $12K
78 Raanveer $11.8K
79 Muhammad Milon $11.8K
80 S I Tutul $11.5K
81 Emon Khan $11.1K
82 Pagol Hasan $10.9K
83 Bithy Chowdhury $10.8K
84 Nahid Hasan $10.7K
85 Lutfor Hasan $10.6K
86 Murad Bibagi $10.5K
87 Ankur Mahamud $10.3K
88 Tahsin Ahmed $10.3K
89 F M Pritom $10.3K
90 Oyshee $10.2K
91 Eleyas Hossain $10.1K
92 Mahtim Shakib $10K
93 Protic Hasan $9.6K
94 Apurbo $9.5K
95 Hasan $9.5K
96 Tasnim Anika $9.5K
97 Afran Nisho $9.3K
98 Prottoy Khan $9.2K
99 Tanzir Tuhin $8.8K
100 Sadat Hossain $8.4K

Popnable /Popnable Media

Related Stories

Saturday, 26/09/2020, 14919 views

Wednesday, 23/12/2020, 5284 views

Saturday, 03/04/2021, 5022 views

Sunday, 22/11/2020, 3037 views

Saturday, 05/02/2022, 353 views

Sunday, 03/07/2022, 224 views

Friday, 25/06/2021, 220 views

Sunday, 03/07/2022, 182 views

Thursday, 10/02/2022, 166 views